Rettssikker og trygg varslingstjeneste

Trust&heart vil være markedets tryggeste og mest rettssikre tjeneste for å rapportere misforhold og andre alvorlige situasjoner som kan ha oppstått i organisasjonen. Tjenesten er designet for å være en naturlig del av det systematiske arbeidsmiljøarbeidet. I tillegg er tjenesten brukervennlig, rettssikker og svært informasjonssikker. Du kan også sende inn forslag til forbedringer som en del av organisasjonens systematiske forbedringsarbeid.

 • Anonym rapportering
 • Høyeste grad av informasjonssikker behandling 
 • Rettssikker etterforskning 
 • Lisensierte utredere i rettssikker utredningsmetodikk (RUM)
 • Rask og enkel implementering 
 • Digital utdannelse 
 • Foreslå forbedringer 
 • Støttetiltak fra bedriftshelsetjeneste for varslere og utpekte parter 

 

Sånn fungerer det

 1. Varsleren rapporterer misforhold og andre alvorlige situasjoner ved å fylle ut et strukturert skjema i rapporteringskanalen. Det går å få tilgang på den nettbaserte kanalen gjennom for eksempel PC, smarttelefon eller liknende. Varsleren rapporterer anonymt eller åpent på selvvalgt språk og får en bekreftelse i løpet av syv arbeidsdager.
 2. Saksbehandleren får umiddelbart beskjed og logger inn i saksbehandlingssystemet for å motta det innrapporterte forholdet og kan vedta tiltak. Innloggingen sikres blant annet ved hjelp av multifaktorautentisering.
 3. Fortsatt dialog mellom saksbehandleren og varsleren er mulig. Varsleren logger inn i rapporteringskanalen med et ID-nummer og et passord for å lese svaret fra saksbehandleren. Data krypteres både ved overføring og lagring. På denne måten kan varsleren, om det ønskes, fortsatt være anonym under kontakten med saksbehandleren.
 4. Utredningen av saken er rettssikker. Utredningen støttes blant annet gjennom sakskategorisering og opplasting av dokumentasjon. Når en utredning er ferdig, avsluttes saken i henhold til de kravene som fremgår av aktuell lovgivning vedrørende for eksempel datalagring.

Varslingstjenesten tilpasses deres behov 

 • All data lagres i Norge (ønskes annen lagring, er det mulig) 
 • Multifaktorautentisering for saksbehandlere 
 • Kundeservicefunksjon 7/24/365 
 • Tilpasningsbare tekster og egen logo 
 • Språk tilpasses etter behov 
 • Responsiv webdesign 
 • Innrapportering via PC, telefon, epost og møte med saksbehandler 
 • Vurdering av innkommende saker 
 • Sakskategorisering 
 • Intern og ekstern utredning 
 • Saker tildeles forskjellige utredere/grupper 
 • Trening for saksbehandleren 
 • Ubegrenset antall saksbehandlere 
 • Rask og enkel installering samt støtte til implementering 
 • Statistikkfunksjon 
 • Støtte til å hente ut policydokumenter og informasjonsmateriell 
 • Onlinekursing for organisasjon
   

Profesjonell behandlingsprosess gjennom et avansert saksbehandlingssystem 

Saksbehandleren logger inn i systemet for å jobbe med den åpne saken, og systemet sikrer at de riktige spørsmålene blir besvart til rett tid. Saksbehandlingen omfatter nødvedig støtte til utredning samt innprogrammerte påminnelser og instruksjoner.

 

Systemet...

...muliggjør anonym kommunikasjon med varsleren. 

...er enkelt å bruke og gjør det lett både å motta og behandle saker. 

...genererer nettbasert statistikk. 

...har støtte for å definere sikkerhetsinnstillinger som for eksempel  multifaktorautorisering og håndtering av brukertilgang.

Mockup
Mockup
Kontakt oss