Rapportering på en rettssikker og trygg måte 

Trust&hearts system gir beskyttelse til både varsleren og den som utpekes vedrørende misforholdet. Tjenesten belyser også viktige spørsmål, såsom konsekvensene det kan få hvis noen innrapporterer bevisst feilaktige opplysninger.

Gjennom kryptering, lagring på norske servere, informasjonsdeling utenfor epostsystem, innlogging gjennom multifaktorautentisering osv. beskyttes informasjonen for at ikke følsomme opplysninger skal havne i gale hender. Gjennom rapporteringskanalen kan en varsler velge å være anonym. Samtidig beskriver tjenesten på en pedagogisk måte fordelene med å være åpen om sin egen identitet når man rapporterer i varslingsfunksjonen.

Rapporteringskanalen er nettbasert og bygger på et spørreskjema som kan tilpasses virksomhetens behov.

 

Informasjonssikkerhet i alle ledd 

Trust&hearts saksbehandlingsprosess bygger på:

  • at all data lagres i Norge
  • at all produksjonsdata er kryptert og tilgang strengt begrenset 
  • at varslingstjenesten drives via datasentre i Norge 
  • at varslingssystem og servere beskyttes og overvåkes 24/7/365 
  • høy datasikkerhet 
  • at EUs personvernforordning (GDPR) overholdes 
  • fullstendig anonymitet 
  • at det er umulig å spore varslere som ønsker å være anonyme 
  • rettssikker og upartisk behandling av saker 
  • dialog med varsleren uten at denne behøver å røpe identiteten sin