Utredningsmetodikk

BEHOVET FOR EN RETTSSIKKER OG TRYGG VARSLINGSTJENESTE ER BETYDELIG

Human&heart er spesialisert på å utrede alle slags spørsmål som berører arbeidslivet. Det kan handle om å utrede mistanke om alvorlig korrupsjon, tjenestefeil eller trakassering. Men det kan også handle om å belyse en organisasjonsmodell eller gjennomføre en virksomhetsanalyse.

Samtlige utredninger gjennomføres med varemerkeregistrerte utredningsmetodikk RUM® (Rettssikker utredningsmetodikk for arbeidslivet), som skal sikre rettssikkerhet og trygghet for alle involverte parter.

 

"Jeg har i altfor stor grad tatt del av utredninger innen arbeidslivet med rettsusikre innslag, der verken  varslere eller utpekte parter har fått være delaktige i utredningsprosessen på en måte som er nødvendig for at det skal kunne anses for å være en «fair trial». Vi på Glimstedt ser derfor positivt på å medvirke i utviklingen av en rettssikker og trygg varslingstjeneste. For organisasjoner som dessuten, som en tilleggstjeneste, velger å utrede innkommende saker i henhold til metodikken RUM (Rettssikker utredningsmetodikk for arbeidslivet) finnes gode forutsetninger for at rettssikkerheten til samtlige parter sikres gjennom alle ledd i prosessen."

Cecilia Malm, Advokat och en av upphovsmännen till RUM