Varslingstjeneste som en del av organisasjonens systematiske forbedringsarbeid 

En varslingstjeneste bør ikke bare fokusere på å identifisere misforhold. Den kan også være til god hjelp for å fremme forbedringsarbeid innen organisasjonen. Trust&hearts varslingstjeneste tilbyr også muligheten til å komme med forslag til forbedringer i organisasjonen på en svært IT-sikker måte. Fordi kanalen for forslag til forbedringer omfatter en svært høy grad av informasjonssikkerhet, trygges også forslagene uten egentlig risiko for at uvedkommende skal få tilgang.

 

Varslingstjeneste er en del av organisasjonens arbeidsmiljøsystem 

En varslingstjeneste bør ikke bare fokusere på å identifisere misforhold. Den kan også være til god hjelp for å fremme forbedringsarbeid innen organisasjonen. Trust&hearts varslingstjeneste tilbyr også muligheten til å komme med forslag til forbedringer i organisasjonen på en svært IT-sikker måte. Fordi kanalen for forslag til forbedringer omfatter en svært høy grad av informasjonssikkerhet, trygges også forslagene uten egentlig risiko for at uvedkommende skal få tilgang.

 

"En troverdig og seriøs håndtering av konflikter, misforhold og krenkelser er en nødvendig del av et velfungerende psykososialt arbeidsmiljø. Håndtert på riktig måte styrker disse prosessene det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet."

Robert Persson Asplund

Sjefspsykolog, forsker, organisasjonskonsulent