Vår bakgrunn

Human&heart ble grunnlagt 2017 og er en av Sveriges ledende bedrifter innen utredninger i arbeidslivet. I 2021 kom Trust&heart til som en ny underavdeling av Human&heart. Navnet Trust&heart viser til viktigheten av at varslingstjenester må preges av tillit, både for den som varsler, den som pekes ut, og den som bestiller tjenesten.

Ambisjonen vår er å være Europas tryggeste, mest rettssikre og informasjonssikre varslingstjeneste.

 

Samarbeidspartnere

En varslingstjeneste som skapar trygghete for alle 

Varslingstjenesten har blitt utviklet i nært samarbeid med bedriftshelsetjenesten Avonova og advokatfirmaet Glimstedt. Den tekniske plattformen er utviklet av Consid AB, en av Nordens ledende bedrifter på sitt område. Det gjensidige samarbeidet betyr at alle viktige aspekter i en varslingstjeneste har blitt ivaretatt.

Gjennom å fokusere på arbeidsmiljøfaktorer og gi ansatte muligheten til også å rapportere inn forslag til forbedringer i varslingstjenesten, utvides tjenesten til ikke kun å fokusere på misforhold. Tjenesten har ambisjon om å være Europas tryggeste, mest rettssikre og informasjonssikre varslingstjeneste. Tjenesten er bygget av eksperter fra tverrvitenskaplige disipliner nettopp for å kunne tilby en heldekkende tjeneste med fokus på trygghet og rettssikkerhet for alle involverte parter.

  

 • Human&heart HR AB – er ansvarlige for varslingstjenesten, men samarbeider med noen av markedets sterkeste aktører innen sine arbeidsområder:
 • Avonova Hälsa AB – for å sikre det systematiske arbeidsmiljøarbeidet og trygghet for ansatte.
 • Advokatfirmaet Glimstedt Dalarna AB – for å kunne bistå med kvalifisert utredningsarbeid og rådgivning.
 • Consid AB – for å kunne tilby markedets tryggeste og mest informasjonssikre varslingstjeneste. 

Human&heart og de globale målsetningene

Vi har analysert hvilke av FNs globale målsetninger for bærekraftig utvikling vi har muligheten til å bidra til.

 • DELMÅL 5.1
  Vi jobber konsekvent for å øke likestillingen og avskaffe diskriminering på arbeidsplassen. Vi har jevn kjønnsfordeling i bedriftsledelsen og stabsfunksjoner.

 • DELMÅL10.3
  Sikre like mulighetere og redusere forskjellsbehandling 
  Vi jobber for å sikre like muligheter og for at diskriminering ikke skal forekomme.
   
 • DELMÅL 16.5
  Vi jobber proaktivt for å minimere alle former for korrupsjon og bestikkelse, både blant medarbeiderne og hos leverandører og kunder. På denne måten bidrar vi til et fredelig og inkluderende samfunn.